EngradeWikis › RETORIKA(MASINING NA PAGPAPAHAYAG)

NORMA ANGELES
Options
Print
More from NORMA ANGELES
RETORIKA(MASINING NA PA
 

RETORIKA(MASINING NA PAGPAPAHAYAG)

Filipino 03

LAYUNING PANLAHAT
Makapagpapahayag ng epektibo at masining sa ibat'ibang paksa sa pamamagitan ng lohikal at kritikal na pag iisip sa paraang pasalita at pasulat na diskors batay sa ibat'ibang konteksto tulad ng teknikal at literari na nagbibigay diin sa pagsasabuhay ng mga kahalagahang pantao tulad ng nasyonalismo,katapang intelektwal,liberato,kamalayan at pananagutang panlipunan

MGA PANAGAILANGAN NG KURSO
1.aktibong pakikilahok sa klase
2.pasalitang pagpapahayag/pagsusulit/komposisyon
3.pagsulat ng jornal/talaarawan
4.mga sulatin mula sa worksyap 1 at 2

PARAAN NG PAGMAMARKA
COMPUTED GRADE: (prelim1+prelim2+prelim3+cs)/4
WEIGHTED AVERAGE(final exam+computed grade)

MGA AKLAT/BABASAHIN

A.BATAYANG AKLAT
Eusenio G.et.al 2007.retorika:masining na pagpapahayag,manila:libro Filipino Enterprises
B.MGA SANGGUNIAN
1.DINGLASAN,R.2006.retorikang Filipino,manila:rex book store
Close