EngradeWikis › Sử Dụng Năng Lượng Điện

Sử Dụng Năng Lượng Điện

Kiểm tra bài cũ
Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?
Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?
Tại sao con người nên khai thác sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy?

Trả lời tại đây

Bài mới: Sử Dụng Năng Lượng Điện

Thảo luận

Kể tên một số đồ dùng sử dụng điện mà bạn biết.
- Năng lượng điện mà các đồ dùng trên sử dụng được lấy từ đâu?
- Tất các vật có khả năng cung năng lượng điện đều được gọi chung là gì?
Trả lời tại đây
Tất các vật có khả năng cung năng lượng điện đều được gọi chung là nguồn điện.
Một số loại nguồn điện khác: ắc quy, đi-na-mô,…
Quan sát và thảo luận

- Kể tên của chúng.
- Nêu nguồn điện chúng cần sử dụng.
- Nêu tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó.
Trả lời tại đây

Trả lời ở đây
Điện có vai trò gì trong cuộc sống chúng ta?

Trả lời ở đây

Bài tập củng cố

Bài tập

Dặn dò

- Học bài " Sử dụng năng lượng điện"
- Xem trước bài " Lắp mạch điện đơn giản"

The end

Close